Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade João Paulo I

Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade João Paulo I